Máy photocopy Ricoh mp 2014

Liên hệ

  • Loại thiết bị: Máy photocopy đa năng trắng/đen
  • Tốc độ bản chụp:15 – 20 bản chụp / phút
  • Công suất sử dụng/tháng:4.000 – 5.000 bản/tháng
  • Thời gian khởi động:31 giây
  • Thời gian in bản đầu tiên:8.8 giây
  • Tốc độ in:20 trang/ phút
Danh mục: